हरेक दिन बिहान ८ बजे देखि साझ ६ बजे सम्म !!

COVID-19 को मनोसामाजिक प्रभाव !!

यदि मनसँग सम्बन्धित समस्या भएमा मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्शका लागि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। NTC बाट यस नम्बरमा फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन।

Every Day From 8 AM to 6 PM

COVID-19, Psychosocial Impact !!

Please call this number for psychosocial support and counseling/consultation. You can call this number free of cost from Nepal Telecom network.

Head Office

Baluwatar, Kathmandu, Nepal

G.P.O Box 8974/C.P.C. Box 612

+977-01-4431717/4437124/4424082

tponepal@tponepal.org.np

Field Office

Khalanga, Jumla, Nepal

+977-087-520291

tpojum@tponepal.org.np

Field Office

Manthali, Ramechhap, Nepal

+977-048540515 (Pandab Prasai – District Focal Person)

pandab2016@gmail.com

Field Office

Bahrabise, Sindhupalchok, Nepal

+977-011-489187

jmagar@tponepal.org.np

Field Office

Pokhara Metropolitan 5, Malepatan

+977-061-537324

mneupane@tponepal.org.np

Interested in discussing?